Zyra për financa dhe administratë

Mustafa Hasani
Administrator teknik

Tel:
+389 02 2057 270

E-mail:
dekanati@fshi.edu.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

Nexhat Bakiu
Kontabilist

Tel:
+389 02 2057 270

E-mail:
dekanati@fshi.edu.mk