Shërbimi për çështje studentore

Nesip Demiri
Referent

Tel:
+389 02 2057 270

E-mail:
nesip.demiri@fshi.edu.mk

 

 

 

Zekirja Metushi
Referent

Tel:
+389 02 2057 270
+389 75 374 417

E-mail:
zekirja.metushi@fshi.edu.mk