NJOFTIM PËR TRANSFERIMIN E STUDENTËVE NË FSHI

N J O F T I M

Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup, ju njofton se afati i paraqitjes së studentëve të cilët do të bëjnë transferim në FSHI është prej 10.09.2018 (e hënë ) deri më 12.09.2018  ( merkur).

FSHI – SHKUP