Lista preliminare e kandidatëve të pranuar në afatin e ( III ) Shtatorit për vitin Akademik 2018-2019

                                                                    Të rregullt
No. EMRI DHE MBIEMRI VENDI        PIKËT Status
01. Jasin Abedin Abdulai Shkup 57 + 35 = 92 Të rregullt
02. Gzime Mamut Idrizi Tetovë 31 + 30 = 61 Të rregullt
03. Muhamed Sadri Iljazi Tetovë 26 + 30 = 56 Të rregullt

 

                               Me korrespondencë      
No. EMRI DHE MBIEMRI VENDI        PIKËT Status
01. Evdal Mustafa Musoski Manastir 59 +30 = 89 Me korrespondencë
02. Drenushe Shaban Mulaki Shkup 60 + 28 = 88 Me korrespondencë
03. Esma Ruhid Osmani Gostivar 55 + 25 = 80 Me korrespondencë
04. Selma Afrim Asani Gostivar 48 + 30 = 78 Me korrespondencë
05. Elham Hatmir Arslani Strugë 42 + 35 = 77 Me korrespondencë