Lista përfundimtare e kandidatëve të paraqitur në afatin e ( I ) të Gushtit për vitin Akademik 2018-2019

Lista përfundimtare e kandidatëve të pranuar në afatin e I ) Gushtit për vitin Akademik  2018-2019

                                                                    Të rregullt
No. EMRI DHE MBIEMRI VENDI        PIKËT Status
01. Nexhva Ismail Imeri Kumanovë 59 + 37 = 96 Të rregullt
02. Sebahije Bajram Rufati Gostivarë 60 + 35 = 95 Të rregullt
03. Amra Mamer Ramadani Shkup 60 + 31 = 91 Të rregullt
04. Egzona Fatmir Havziu Tetov 60 + 30 = 90 Të rregullt
05. Donjeta Rami Memti Gostivarë 60 + 29 = 89 Të rregullt
06. Furkan Abdulah Dernjani Shkup 58 + 30 = 88 Të rregullt
07. Fatbie Ferik Zendeli Gostivarë 60 + 28 = 88 Të rregullt
08. Ebru Ferid Ameti Kumanovë 57 + 30 = 87 Të rregullt
09. Valmira Nexhmedin Ajredini Kumanovë 59 + 28 = 87 Të rregullt
10. Meral Musli Ramani Shkup 54 + 32 = 86 Të rregullt
11. Ismet Fahri Selimi Kumanovë 52 + 34 = 86 Të rregullt
12. Emine Bajrami Saliu Shkup 59 + 26 = 85 Të rregullt
13. Edona Fetim Murati Gostivarë 56 + 28 = 84 Të rregullt
14. Blerim Nejdim Limani Shkup 59 + 21 = 80 Të rregullt
15. Rezarta Shaip Saliu Shkup 51 + 25 = 76 Të rregullt
16. Ermira Sevim Sulejmani Kumanovë 54 + 21 = 75 Të rregullt
17. Bekri Sabit Eipovski Shkup 51 + 21 = 72 Të rregullt
18. Hisni Abdil Sinani Tetovë 34 + 35 = 69 Të rregullt
19. Fatime Xhemail Nuredini Shkup 45 + 21 = 66 Të rregullt
20. Muhamed Nasir Dauti Tetovë 44 + 21 = 65 Të rregullt
21. Muaz Fatmir Mamut Shkup 37 + 27 = 64 Të rregullt
22. Resul Enver Ademi Shkup 35 + 27 = 62 Të rregullt
23. Hatixhe Fejsal Kadrieva Shkup 40 + 20 = 60 Të rregullt
24. Ubejd Adnan Fejzuli Kumanovë 35 + 25 = 60 Të rregullt
25. Mual Ilaz Shabani Kumanovë 35 + 25 = 60 Të rregullt
                                  Me korrespondencë      
No. EMRI DHE MBIEMRI VENDI        PIKËT Status
01. Agnesa Bekim Bilali Tetovë 59 + 36 = 94 Me korrespondencë
02. Gilxhan Xhemail Bejadini Tetovë 52 + 35 = 87 Me korrespondencë
03. Betim Ramiz Izairi Tetovë 55 + 25 = 80 Me korrespondencë
04. Ruvejd Ibraim Idrizi Shkup 59 + 15 = 74 Me korrespondencë
05. Besir Xhevat Ferati Shkup 46 + 20 = 66 Me korrespondencë
06. Nedret Bajram Skenderi Shkup 43 + 21 = 64 Me korrespondencë