Skip to content
Fakulteti i Shkencave Islame Kondove - Shkup
R. e Maqedonise
dekanati@fshi.edu.mk
+389 (0)2 2057 270
Faculty of Islamic studies Library

Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup
Copyright © 2014 FSHI-Skopje. All rights reserved.