Конкурси

 

 

МИСИЈА
Факултетот за исламски науки истражува, развива и промовира настава и истражување во разни научни проекти, со цел да ги унапреди знаењата, вештините и вештините на учениците.
ВИЗИЈА
Факултетот за исламски науки има јасна визија за градење на добро подготвена рамка, подготвена да одговори на предизвиците од тоа време во областа на исламските науки. 
Универзитетски студии
Општи теолошки академски студии (4 години) Студиска програма. Основач: Исламска верска заедница на РМ. Институција: ММФ во РМ. Тело доделување тело: ЗНД. Образовна институција: ЗНД. Локација: ФИН простори во Скопје. Програма акредитирана од: претседавач за акредитација.

ЦЕЛИ

Факултетот за исламски науки има за цел:

  • Создавање на средина во која стекнувањето знаења ќе биде во центарот на вниманието;
  • Обогатување на факултетската библиотека со нова литература на странски јазици, особено на албански јазик, која ќе помогне да се развие знаење од исламските науки;
  • Потврдувајќи ја посветеноста на Факултетот за исламски науки на слобода на размислување, пишување и зборување;
  • Ангажирање квалификуван и искусен универзитетски персонал во земјата и странство;
  • Атрактивна, функционална и поддржувачка настава и развој и одржување;
  • Креирај рамка со нови перспективи и размислување, и ќе овозможи развој на вештини и прифаќање на предизвиците и можностите кои ги нуди 21 век.
  • Интегрирање на наставата, креативните активности и размена на идеи;
  • Да се подготват студентите да градат кариера во областа на исламските науки, да бидат вработени во институциите на БФИ во РМ;
  • Интегрирање на информатичките технологии во наставниот процес;