Skip to content
Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë
dekanati@fshi.edu.mk
+389 (0)2 2057 270
Faculty of Islamic studies Library

Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup
Copyright © 2014 FSHI-Skopje. All rights reserved.